En tredjedel av världens förmögenhet uppskattas vara gömd i skatteparadis. Vilken är storföretagens roll i skatteparadisekonomin och hur går de till väga för att undvika skatt? Vilken inverkan har företagens skattesmitning på fattiga länder? Kan medborgarna göra något åt saken? Och vad borde de politiska beslutsfattarna göra?

Välkommen till Attacs och FBF:s gemensamma kampanjskolning om skatterättvisa för att få svar på dessa frågor. I utbildningen går vi genom grunderna i skatteparadisens verksamhet och funderar hur de ska kunna tacklas.

12:00 Kaffe och presentation av dagens program
12:15 Vad menas med skatterättvisa, Eva Nilsson, utvecklingspolitisk rådgivare, Kepa
13:00 Kampanjarbete mot skatteparadis i Finland och Europa, Omar El-Begawy, ordförande, Attac
13.45 Kaffe och småtugg
14.00 Workshop om skatterättvisa
14:45 Genomgång av workshopens resultat
15:00 Tack och adjö
15:15 Lunch för deltagarna

Utbildningen är gratis och öppen för alla intresserade och ordnas lördagen den 25.10 på Arbetets vänner, Auragatan 1 C, Åbo. Tilläggsinformation och anmälningar till attac@attac.fi senast torsdagen 23.10. Meddela också om eventuella matallergier. Deltagare som inte kommer från Åbo kan få reseersättning enligt billigaste offentliga resesätt.

Tapahtumapaiva: 
Saturday, October 25, 2014 - 12:00