(Suomenkielinen käännös alla)

Companies are becoming increasingly global actors, operating not only in their homelands but also in developing countries. Corporate social responsibility is being discussed almost as much as their profitability. But is social responsibility compatible with profitability? Or is it a mere buzz term? Are there special requirements when companies operate in developing countries? What are the requirements for corporate social responsibility in Asia? Are there contrasts between Western and Oriental views on corporate social responsibility? What is the situation of corporate accountability in Thailand?

Mr Nattawat Theeralerttham works for the Finnish Service Center for Development Cooperation (Kepa) in its Mekong regional office in Thailand. His work focuses on corporate accountability, trade and investment issues, and tax justice.

Attac Turku arranges a open discussion event about corporate accountability together with Mr Theeralerttham.

The event is on Saturday 31st May at 3pm in Café Art (Läntinen Rantakatu 5, Turku).

The event is free and open to all.

-------------------------

Yritysten yhteiskuntavastuu: Tapaus Thaimaa

Yritykset ovat enenevässä määrin globaaleja toimijoita, joilla on toimintaa niin kotimaassaan kuin kehitysmaissa. Yritysvastuusta puhutaan lähes yhtä paljon kuin yritysten kannattavuudesta. Mutta onko yhteiskuntavastuu yhteensopiva voitonteon kanssa? Vai onko kyse pelkästä muotisanasta? Onko erityisiä vaatimuksia kehitysmaissa toimiville yrityksille? Mitkä ovat vaatimukset kehitysmaissa toimivien yritysten yhteiskuntavastuulle? Onko lännen ja idän yhteiskuntavastuukäsitysten välillä eroja? Mikä on yritysvastuun tila Thaimaassa?

Nattawat Theeralerttham työskentelee Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan aluetoimistossa Mekongissa Thaimaassa. Hänen työnsä keskittyy yritysvastuuseen, kauppa- ja investointikysymyksiin, ja vero-oikeudenmukaisuuteen.

Attac Turku järjestää avoimen keskustelutilaisuuden yritysvastuusta yhdessä Theeralertthamin kanssa. Keskustelu on englanniksi, mutta tulkkaus suomeksi järjestetään sitä tarvitseville.

Tilaisuus on lauantaina 31 toukokuuta klo 15 Café Artessa (Läntinen Rantakatu 5, Turku).

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Tapahtumapaiva: 
Saturday, May 31, 2014 - 15:00