Kaupallistettu yliopisto - kaukaista tulevaisuutta vai arkipäivää jo nyt?

Yliopistolakia muutettiin vuonna 2010 siten, että yritysten sananvalta yliopistoissa kasvoi. Yritysrahoituksen asemaa parannettiin julkisen rahoituksen kustannuksella. Tutkimusta alettiin tehdä enemmän kaupallisten ehtojen mukaan. Tämän seurauksena riippumattoman akateemisen tutkimuksen asema on vaarantunut.

Yliopistolain uudistuksen vaikutuksista ja tutkimuksen nykytilanteesta järjestetään kaikille avoin keskustelu tiistaina 21.10.

Tilaisuudessa pidetään seuraavat alustukset:

TTIP-vapaakauppasopimus - talouskasvua vai kansanvallan polkemista

Sunnuntaina 21.9 Mahdollisuuksien torilla Brinkkalan lavalla klo 13.00 Attacilla on paneelikeskustelu parhaillaan neuvoltavasta EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä TTIP-vapaakauppasopimuksesta. Aiheina mm. sopimuksen taloudelliset vaikutukset, yritysvalta, ja mahdollisuudet vaikuttaa sopimukseen demokratian keinoin. Keskustelijoina Christer Lindholm, Åbo Akademin taloustieteen tutkija, ja Marissa Varmavuori, TTIP-verkoston koordinaattori. Keskustelua johtaa Omar El-Begawy/Attacin puheenjohtaja. Järjestäjänä Turun Attac.

Tervetuloa!

Corporate social responsibility: Case Thailand

(Suomenkielinen käännös alla)

Eurovaalipaneeli: Kuria vai elvytystä - miten ratkaistaan eurokriisi?

Turun Attac järjestää vaalipaneelin jonka aiheena on EU:n talouspoliittinen tulevaisuus. EU:ta parhaillaan ravistelevaa talouskriisiä on yritetty korjata jo yli viiden vuoden ajan. Seurauksena jäsenmaiden ja EU:n talous- ja sosiaalipolitiikka on muuttunut merkittävästi kriisiä edeltävästä ajasta. Ovatko muutokset olleet riittäviä jotta päästäisiin ulos kriisistä, vai tarvitaanko lisää sopeutuksia? Tai onko aika tehdä jotain ihan muuta jotta kriisi saataisiin ratkaistua? Millaisiin muutoksiin nykyjärjestelmä antaa mahdollisuuden? Häviääkö päätäntävalta EU:n byrokratiaan?

Veroparatiiseja ei ole – me olemme veroparatiisi

Lauri Finér lähestyy alustuksessaan verojen välttelyä eri näkökulmista: Mitä on reilu verotus? Mikä on verotuksen tarkoitus? Miksi veroja vältellään? Kuka välttelee veroja? Miten verojen välttely onnistuu? Kuka meni aidan yli matalalta? Milloin verojen välttely on okei? Olisiko kuitenkin kannattanut aloittaa itsestä? Ja ennen kaikkea: Miksi?

Lauri Finér työskentelee kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntijana Verohallinnossa ja valmistelee väitöskirjaa verotietojenvaihdosta.

Veroparatiisivapaa tulevaisuus - Työpaja vero-oikeudenmukaisuudesta Turussa

Veroparatiisivapaa tulevaisuus - Työpaja vero-oikeudenmukaisuudesta Turussa

Maailman varallisuudesta jopa kolmasosan arvioidaan piileskelevän veroparatiiseissa. Mikä rooli suuryrityksillä on veroparatiisitaloudessa ja miten ne välttelevät veroja? Mitä vaikutuksia yritysten verovälttelyllä on kehitysmaissa? Ja mitä poliittisten päättäjien pitäisi tehdä asialle?

Pages